Jediné uznanie, ktoré ti svet môže dať, ktoré uspokojí tvoju dušu, je to, ktoré si dáš ty sám

K tomuto poznaniu som dospel v momente, kedy som si uvedomil, že sa v mojom vnútri nachádza časť osobnosti, ktorá túži po uznaní, túži po slovách chvály a ocenenia. Do tohto momentu som si myslel, že je to prirodzená vlastnosť človeka. Dostať za svoju prácu patričné ocenenie od okolia, alebo ľudí, pre ktorých som niečo spravil. Už si to nemyslím.

Uznanie, chválu a ocenenie potrebujú najmä deti pred pubertou. Nie sú ešte úplne samostatné osobnosti, sú závislé na rodičoch po materiálnej, aj po psychickej stránke. Potrebujú spätnú väzbu, ktorá im pomôže nastaviť si ich vnútorný kompas, podľa ktorého budú neskôr hodnotiť, či je ich správanie spoločensky vyhovujúce, alebo nie. Uznanie potrebujú taktiež deti, ktoré vyrastali v prostredí podmienečnej lásky. Naučili sa, že ak prispôsobia svoje správanie požiadavkám okolia, odmenou bude láska. Sú to vety typu: „Pekne sa hraj“, „Buď dobrý, lebo…“, „Keď nebudeš počúvať, nedostaneš niečo, alebo nepôjdeš niekam“ a podobne. Deti chcú byť milované rodičmi a tieto spoločensky podmienené vzorce správania ich vedú k plneniu požiadaviek okolia, za ktoré dostanú potrebnú porciu lásky. Jedná sa o komplexnejší problém, dotýkajúci sa syndrómu dobrého chlapca a pojmov ako pochybnosti, sebahodnota, sebauznanie, či sebaláska. Prechodom pubertou sa dieťa odpútava od rodičov a vydáva sa na svoju cestu. No nie u každého sa stratí potreba po ocenení. Pokiaľ v mladom človeku ostane nenaplnená potreba ocenenia, vrhá sa do života so snahou, získať toto ocenenie vo vonkajšom svete. V práci, u priateľov, partnerky, známych i neznámych ľudí, ktorých stretáva, s ktorými sa hráva.

Kedy a ako dochádza k naplneniu tejto potreby? Dospelý muž si túto potrebu napĺňa sám! Má jasno vo svojich životných cieľoch, vie, čo a ako má spraviť, aby sa priblížil k ich naplneniu. Preto on jediný je schopný posúdiť, či spravil niečo, za čo si zaslúži uznanie. A ako to dokáže posúdiť? Muž, pri každej svojej činnosti, cíti vo svojom vnútri, či pracuje pre naplnenie svojho životného cieľa, či konkrétna práca, ktorej práve venoval svoju energiu a čas bola vykonaná z jeho strany najlepším možným spôsobom. Kompasom mu je jeho svedomie. Pokiaľ mu jeho svedomie povie, že nejaká práca bola vykonaná najlepšie, ako mohol, že naozaj spravil všetko pre priblíženie sa k svojmu cieľu, potom sa objavuje pocit zadosťučinenia, uznania a ocenenia svojej práce. Už nie vonkajším svetom, ale ním samým. Takto pravidelne dopĺňa potreby svojho vnútorného dieťaťa, ktoré je jeho integrálnou časťou. Vnútorné dieťa je šťastné a za odmenu prináša do života muža hravosť a ľahkosť. Muž sa o ňu môže oprieť vo chvíľach, kedy je to potrebné. Dopĺňa tak ďalšiu schopnosť do svojej palety zručností. Byť hravý ako dieťa, so skúsenosťami a silou dospelého muža.

To ale neznamená, že dospelého muža nie je treba oceniť, alebo, že by mu ocenenie nespravilo radosť. Ocenenie je základnou formou motivácie dospelého človeka, muža aj ženy. No človek od neho nemá byť závislý. To je principiálny rozdiel! Čo si počať v prípade, že fyzicky dospelý muž pociťuje silnú potrebu získavať ocenenie z vonkajšieho sveta? Bohužiaľ, toto nie je v našej spoločnosti nič výnimočné. Tiež som patril do tejto skupiny. Odpoveďou je múdrosť našich predkov.

V prírodných kultúrach sa u všetkých chlapcov stavali k prechodu do dospelosti s primeranou vážnosťou. Na rozdiel od dievčat, ktorých prechod do dospelosti je daný fyzickými zmenami ich tela, či už prvou menštruáciou, alebo pôrodom, u chlapcov sa prerod v muža musí vykonať inak. Existuje široká paleta prechodových rituálov, ktoré zabezpečia podmienky pre „skokovú“ (v priebehu dní až týždňov) zmenu v psychike dospievajúceho chlapca, aby vstúpil do sveta mužov. Opäť sa jedná o komplexný proces, ktorý sa netýka len otázky sebahodnoty, sebalásky a sebaocenenia a jeho popis by mohol byť témou samostatného článku. Veľkým šťastím je fakt, že k prechodovému rituálu je možné pristúpiť aj vo veku, kedy už puberta dávno prešla a chlapec naďalej žije v mužskom tele. Jediné, čo k tomu potrebuje je odhodlanie prekročiť prah a vstúpiť do skutočnej dospelosti, naplniť svoje potreby a objaviť svoju mužskosť.

Chlapi, chcem Vás povzbudiť. Ak ste sa našli medzi týmito riadkami, prevezmite zodpovednosť za svoje potreby a choďte do toho. Váš život nadobudne inú kvalitu, zlepšíte si vzťahy v práci, v rodine, no hlavne sami so sebou. Vlastným vzorom tak pomôžete vybudovať novú, zdravú spoločnosť. Na tejto ceste môžete len získať. Zo srdca Vám želám, aby ste na jej konci našli šťastnejšiu verziu samého seba ❤

Tak sa staň!

Miroslav

zdroj obrázku: www.osstfupdate.ca

Similar Posts

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *