Kruhy Košice

Spoločenstvo vedomých ľudí, ktorí na sebe pracujú a rozvíjajú svoje schopnosti v bezpečnom prostredí, kde nik nesúdi, ale snaží sa pomôcť…

Kruh: Čo To Je, Pre Koho A Ako

Kruh je slobodné stretnutie ľudí v bezpečnom prostredí, ktoré vychádza z tradičných kultúrnych zvykov našich predkov. Všetky kultúry majú svoj rituál, počas ktorého autenticky zdieľajú svoje skúsenosti a pocity. V modernom svete ho môžeme nazvať jednoduchou a terapeutickou technikou sebarozvoja. Zdieľacie kruhy, ako sa im niekedy hovorí, môžu byť rôzne. My organizujeme čisto mužské a zmiešané mužsko-ženské. Oba majú rovnakú štruktúru aj priebeh.

Kruh je určený pre všetkých mužov a ženy, ktorí cítia volanie prejaviť sa autenticky takí, akí sú. Je to priestor v ktorom platia jasné pravidlá vytvárajúce bezpečné a prijímajúce prostredie. Tu sa môžeme pozrieť do svojho vnútra, dotknúť sa hlbokých tém bez spoločenských masiek, stereotypov či predsudkov. V kruhu môžeme načerpať energiu, silu, inšpiráciu a motiváciu do života.

Kruh sa začína v presne stanovený čas! Otvára sa rituálnym zapálením sviečky a vyslovením priania niektorým z účastníkov. Na vyslovené prianie ostatní odpovedajú vetou: “Tak sa staň!“. Po zapálení sviečky je kruh otvorený a žiaden ďalší účastník sa doň nemôže pripojiť. Kruh môže mať viacero kôl, pričom každé kolo má svoju otázku. Medzi kolami môže byť krátka prestávka na osvieženie tela i ducha, či uvoľnenie vnútorných pnutí. Kruh je priestor oddelený od vonkajšieho sveta, preto počas jeho trvania nemáme zapnuté mobilné telefóny a iné komunikačné, či multimediálne zariadenia. 

Kruh vedie jeden človek, ktorý dozerá na pravidlá a stráži priestor. Každé zdieľanie je ohraničené stanoveným časom, ktorý je dopredu určený vedúcim kruhu. Všetci majú rovnaký čas na zdieľanie. 

Hovorí ten, kto drží hovoriaci predmet. Po skončení svojho zdieľania poďakuje a posunie hovoriaci predmet svojmu susedovi v smere kruhu. Ostatní účastníci mu poďakujú, alebo odpovedia :“Ahou“, čo znamená Počujem ťa. Je v poriadku vziať si svoj čas a stráviť ho v tichu. Taktiež je v poriadku ukončiť zdieľanie skôr, alebo len posunúť hovoriaci predmet bez zdieľania ďalej. 

Ostatní aktívne počúvajú bez zjavných reakcií na zdieľanie. Pri aktívnom počúvaní dávam plnú pozornosť hovoriacemu a nepripravujem si obsah svojho zdieľania v mysli. Ak sa ma niekoho zdieľanie dotýka, neprojektujem si na neho svoje predsudky, ale pozriem sa do svojho vnútra na príčinu, prečo sa ma to dotýka. Zdieľam zo srdca a o sebe, v prvej osobe jednotného čísla (ja mám, cítim, myslím si…). Zdieľam autenticky a stručne, snažím sa zachytiť podstatu ako to mám. 

Čo sa povie v kruhu, ostáva v kruhu! Svojou účasťou dávam súhlas s pravidlami kruhu. Po ukončení posledného zdieľania povie niektorý z účastníkov prianie a sfúkne sviečku. Ostatní opäť odpovedia: “Tak sa staň!“, čím je kruh ukončený.

Kruh je pre teba ak…

  • cítiš v sebe tlak a nevieš, kde sa berie.
  • sa s kamarátmi nevieš porozprávať o ničom inom, ako o práci, ženách/mužoch a politike.
  • niektoré témy nemôžeš otvoriť ani s vlastnou partnerkou/partnerom.
  • ti chýba kontakt s podobnými ľudmi a v tvojom okolí žiadny nie sú.
  • by si rád zmenil okruh svojich známych a nevieš kde nájsť tých nových.

Kruh NIE je pre teba ak…

  • nedokážeš udržať svoje telo sedieť na stoličke.
  • nedokážeš vypočuť iný názor a rešpektovať ho.
  • máš pocit, že všetko vieš a nemáš žiadne chyby.
  • ak ti informácie na tejto stránke a blogu nedávajú žiadny zmysel
  • ak ťa naň posiela tvoja partnerka a ty tam chceš ísť len preto, aby si jej spravil radosť.

“The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.” 
„Tvoje životné šťastie závisí od kvality tvojich myšlienok.“

Marcus Aurelius

“It’s not what happens to you, but how you react to it that matters.” 
„Nezáleží na tom, čo sa ti stane, ale na tom, ako na to zareaguješ.“

Epictetus

Časté otázky a odpovede

Kruh je bezpečný priestor vytvorený skupinou mužov (mužov a žien), v ktorom platia presné pravidlá. Kruh, ako stretnutie ľudí, má viacero foriem. Kruh v našom poňatí je jednou z nich. Riadime sa pravidlami uvedenými na tejto stránke v sekcii Kruhy Košice.

Kruhy sa dnes organizujú už takmer v každom kraji našej republiky. Ak máš chuť pridať sa do kruhu v Košiciach, nájdeš nás vo Výmenníku Brigádnická na Brigádnickej ulici 2168. Termín najbližšieho kruhu, alebo iného nášho podujatia nájdeš v sekcii Podujatia.

Áno. Občas spestríme naše plány organizáciou rituálu púšťania, či vedomou turistikou. Taktiež nás môžete stretnúť ako jednotlivcov na rôznych festivaloch zdravia a sebarozvoja. Všetky naše aktivity zverejňujeme v sekcii Podujatia. Ak chceš byť o všetkom informovaný, či informovaná, prihlás sa na odber noviniek prostredníctvom emailu.