Niekoľko slov o „kruhu“

Niekoľko slov o „kruhu“

Prečo by som sa mal pridať? V minulosti, po náročnom a nebezpečnom love, sedávali lovci večer pri ohni. Hľadiac na plamene, vymieňali…